Павел се появява на бял свят в една съвсем обикновена пролетна утрин. Това, което не знае обаче е, че неговата майка е взела трудното решение да го изостави. Тя е млада, без сигурни и постоянни доходи и без семейна подкрепа. Павел има малко братче и сестриче, но за него няма място в дома на семейството на Албена. Макар социалните работници на фондация „За Нашите Деца“ да разговарят с нея, да изслушват нейните страхове, тревоги и притеснения и да предлагат своята емоционална и материална подкрепа, Албена е категорична, че Павел няма да се прибере вкъщи с нея.

След окончателното решение на майката да изостави своето бебе, екипът на фондация „За Нашите Деца“ започва да търси приемно семейство за малкото момченце. За щастие, само няколко дни по-късно, те успяват да намерят подходящи приемни родители за Павел, които нямат търпение да се срещнат с него, да го вземат в своите обятия и да го приберат вкъщи. В деня на изписването, фондация „За Нашите Деца“ осигурява пакет за новороденото, включващ най-необходимите принадлежности за посрещане на първите нужди на малкото бебе и ще продължава да следи развитието на Павел и животът му в приемното семейство.

През годините социалните работници на фондация „За Нашите Деца“ са ставали свидетели на много деца, които не успяват да останат със своите семейства и които попадат зад тежките стени на социалните домове. За щастие, Павел не е един от тях. След като напусне родилното отделение, той няма да влезе в дом за бебета и няма да вижда само бели престилки и непознати лица. Вместо това, той ще отиде в уютния дом на своето приемно семейство, където ще расте сред обич, сигурност, семейна близост и безгрижие.