Семейство Янкулови са в Африка, когато решават да се върнат в България  и да станат приемни родители. Както казва самата Гергана, със съпруга ѝуса отдадени на тази кауза. Семейство Янкулови са християни и възпитават децата си, като ги учат да бъдат добродетелни. Приемно семейство са от ноември 2012 г.  Имат родно дете на 12 години, един осиновен син и една осиновена дъщеря. Осиновеният син е бил на три години, когато е осиновен от дома за бебета в Хасково, а осиновената им дъщеря е била тяхно приемно дете. Мая е изоставена от биологичната си майка още в родилния дом, след като разбира, че детето е носител на хепатит Б и подписва декларация за отказ. Като приемно семейство през годините сем. Янкулови са отгледали шест деца. Някои от тях са осиновени  в България, други са осиновени в чужбина. Към момента се грижат за момченце на един месец с положителна проба за Васерман.