Деляна Христова е социален работник от държавен отдел за закрила на детето и получава отличието „Спасител на детството“ за демонстрирания професионализъм и самоотверженост в търсенето на приемно семейство за новородено дете, за което по-късно медицински се потвърждава, че е хипофизно джудже. Тази диагноза стряска родната майка и тя се отказва от бебето. Деляна има само няколко дни, в които да намери приемно семейство за детето и тя използва нетрадиционни за администрацията подходи, за да мобилизира подкрепа за новороденото. Благодарение на нейната упоритост и бързата реакция на асоциацията, детето и в момента се отглежда в приемно семейство.