Националната асоциация за приемна грижа работи за повишаването на уменията на приемните родители, за да са по-добри в грижата си за децата, както и се старае да защитава правата на приемните родители. Това са само част от мненията на участниците в анкета за дейността на НАПГ, проведена в периода януари – февруари 2014 г. В допитването участваха 510  приемни родители, социални работници, експерти, журналисти и граждани.

Ето и някои от отговорите на анкетираните за това какво реално прави Националната асоциация за приемна грижа:

  • Опитвате се да накажете държавата, заради нейното бездействие и успявате.“
  • „Сътрудничите успешно, когато се търси приемен родител за децата.“
  • „Участвате в създаването на политики насочени към приемните деца.  Популяризирате приемната грижа.“
  • „Помагате на приемните родители да решават възникнали проблеми. Спомагате за бързото настаняване на деца, нуждаещи се от това.“
  • „Създавате все по-осезаемото усещане за гръб. Създавате сърдечно, чаровно и интелигентно лице на приемните родители.“

От анкетираните участници, 260 са се обърнали за помощ към асоциацията. Близо 49 на сто от участниците в допитването са много  удовлетворени от членството си в асоциацията и смятат, че то е полезно както за тях, така и за приемните родители. „Препоръчвам всички приемни родители да станат част от асоциацията на приемните родители, защото трябва да сме повече и да се чува гласа ни“, коментира участник в допитването.

Анкетата показва, че приемните родители се нуждаят основно от информация за плановете на държавата за развитието на приемната грижа, за правата им като приемни родители, както и от информация за международните практики в приемната грижа. Участниците в допитването препоръчват на НАПГ да организира повече регионални срещи с приемните родители, както и да издава повече практически и обучителни материали за приемните родители и настанените при тях деца.

По отношение на проблемите пред приемната грижа, 49 на сто от анкетираните смятат , че спешно трябва да се подобри отношението на социалните работници към приемните родители. За 43 на сто от участниците в допитването е много важно да се повишат знанията и уменията на социалните работници за работа с приемни семейства. 23 процента от анкетираните приемни родители биха се включили в обучения за подобряване на уменията им за комуникация със службите. 60 на сто от анкетираните смятат, че трябва да се въведе профилиране на приемната грижа за децата (например, за бебета, за деца с увреждания, за деца с девиантно поведение и др.) Приемните родители, участници в анкетата, препоръчват  гилдията да изготви свои професионални стандарти, които да отразяват знанията, уменията и компетенциите, както и поведенията, с които те се измерват по отношение на професията „приемен родител“. Малко повече от 60 на сто са на мнение,  че трябва да се регламентира под някаква форма трудовия договор, при конкретни изисквания за приемните родители. За 70 на сто  от анкетираните спешно трябва да се предприемат действия да се намали времето, в което се чака ново настаняване в приемното семейство.