Скъпи приемни родители,

Социалните служби не бива да ви удържат авансов данък от заплатите ви за месеците октомври, ноември и декември 2013 година. Това положение е изрично записано в закона, което означава, че  неправомерното удържане на авансов данък е в нарушение на закона.

За трите месеца ще имате по-високи възнаграждения, защото ще ви бъдат удържани пари само за здравни и социални осигуровки (които дават право за пенсия). По правило данъкът „Общ доход“, който е на стойност 10% от заплатата, се удържа авансово. През октомври, ноември и декември ще имате 10% повече пари, с които да разполагате. Те, обаче, са вид „заем“, който трябва да върнете догодина.

От началото на 2014 година ще трябва да подадете данъчна декларация (която е задължителна за всички, които получават доходи по граждански договори). При попълването ще видите, че дължите сума – данъкът, който не ви е бил удържан за последните три месеца на 2013-та.

Пример: Вие получавате 100 лева на месец, за които дължите 10 лева данък общ доход месечно. През октомври, ноември и декември ще получите сумата от 100 лева, а авансовият данък в размер на 30 лева ще трябва да внесете до 30.04.2014 година. Ако си платите по-рано данъка, ще получите отстъпка от 5% и ще внесете с 1,50 лева по-малко.