Драгомир Симеонов е първият носител на приза “Журналист – спасител на детството”, заради доброто му отношение към децата и професионалното разбиране на детските проблеми. Драго е искрен човек, който обича и уважава децата, и е голям помощник на приемната грижа.