Във връзка с постъпили сигнали за забавеното изплащане на месечната издръжка за деца от приемни родители в цялата страна, председателят на Националната асоциация за приемна грижа изпрати писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов с молба за разяснения относно причините за забавянето.

С писмото на Мирослав Долапчиев можете да се запознаете по-долу.

При получаването на отговор ще Ви информираме своевременно.

Писмо до АСП – 30.10.2012 г.

Отговор на АСП – 13.11.2012 г.