Минималната заплата от 1 януари 2014 година е 340 лева. Това налага заплатите на приемните родители, които се изплащат по граждански договор, да бъдат индексирани с новия размер на определената за страната минимална работна заплата. Както е известно, минималното възнаграждение на приемните родители е минимум 150 процента от МРЗ за едно настанено дете, 160% -за две настанени деца и 170% за три или повече настанени деца. Възнаграждението е дължимо за м. Януари. Увеличението важи, ако сумата на възнаграждението е записана като процент от МРЗ, а не като фиксирана стойност.

Приемните родители, които останаха на трудов договор към някои социални служби, също могат да получат по-висока заплата, ако няма анекс, който определя фиксирана заплата.