Националната асоциация за приемна грижа нееднократно е изразявала своето неудовлетворение и притеснение от некачествената, често не в интерес на детето, работа на социалните работници, които са ангажирани със закрилата на децата.

В последно време ние сме свидетели на арогантно, грубо отношение към приемните родители, лоша комуникация и авторитарен подход към семействата, който по никакъв начин не подкрепя приемните семейства, а напротив – демотивира ги и ги разочарова.

Като съзнаваме, че децата трябва да са приоритет на системата за закрила на детето и като отлично знаем, че без социални работници системата би била само администрация, и като отчитаме, че:

  • социалните работници в отделите за закрила на детето се сменят често;
  • социален работник в ОЗД работи по повече от 30 случая;
  • социалните работници се занимават с различни случаи – превенция на изоставянето на деца, приемна грижа, осиновяване, оценка на близки и роднини, дават становища при разводи, защитават децата на обществени места;
  • социалните работници работят в лоши битови условия, при липсата на консумативи, често в неприветлива материална среда;
  • социалните работници работят при ограничени финансови ресурси за транспорт;
  • социалните работници не получават подкрепа от външни специалисти за справяне с напрежението и трудностите в работата,

ние, приемните родители, заставаме зад исканията на специалистите по социална работа в държавната система за социално подпомагане.

Ние, приемните родители, очакваме системата за закрила на детето да се превърне в устойчива, ангажирана и работеща в интерес на детето, което означава на социалните работници да се осигуряват нормални условия на работа, мотивиращи възнаграждения и ресурси, с които да си вършат работата.

Ние бихме искали да се случи реформа в системата за закрила на децата, която да започне с качествено обучение, възнаграждаване на труда, подкрепа и супервизия за социалните работници.

В същото, обаче, Националната асоциация за приемна грижа няма да спре да посочва грешките на социалните работници, когато те не са в интерес на децата. Ние, приемните родители, ще останем безкомпромисни, когато ставаме свидетели на непрофесионализъм, авторитарност, грубост и действия, които нарушават, вместо да защитават правата на децата.