Категория:

Повече от 100 младежи, деца, приемни родители и специалисти се включиха в третата Национална годишна среща по приемна грижа, посветена на екипността, качеството, стандартите и професионализацията в приемната грижа. Срещата се организира от Националната асоциация за приемна грижа, с финансовата подкрепа на водещия телеком Мтел. В рамките на конференцията, освен обучително съдържание за приемните родители, се проведе и среща на младежите от приемни семейства. За най-малките, благодарение на партньорството с фондация “За нашите деца”, бяха осигурени професионални аниматори, които ангажираха децата, докато техните родители споделяха знания и опит.

В приветствието си към приемните родители председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев постави акцент върху приноса на приемните родители за българското общество, както и върху ефекта от приемната грижа за децата. “Ние трябва да сме сигурни, че с поведението и отношението си в обществото показваме лицето на приемната грижа. Хората имат голямо доверие на приемните родители, но не са малко и случаите, в които на приемните родители се гледа по неприемлив начин.”, коментира Мирослав Долапчиев и подчерта, че е много ценно да се посочват истинските проблеми на приемните родители, но и да не се забравят предизвикателствата пред родните семейства и всички, които са ангажирани с грижа за деца.

В своето представяне пред приемните родители Галя Маринова, координатор на НАПГ за област Смолян, разказа за основните трудности в прилагането на приемната грижа във всички етапи на процеса – при подбора на приемни родители, обучението и оценката, напасването, грижата и извеждането на детето от приемното семейство. Основен фокус бе поставен върху липсата на екипност и ефективност на комуникацията, лошото и административно отношение, както и липсата на социална сигурност за приемните родители – като обезщетения при болест, например. Галя Маринова и екипа на НАПГ поискаха активна координация по отношение на всеки случаи на дете, както и търсенето на персонална отговорност за решения на специалисти, които вредят на децата. Представителите на Агенцията за социално подпомагане от своя страна акцентираха върху създаването на областен модел по приемна грижа и провеждането на обучения на всички в приемната грижа, за да се постигне качество на приемната грижа.

Вторият ден на конференцията бе посветен на конкретни теми, свързани с професионализацията на приемните семейства. Бяха дискутирани практически насоки за поведение при работата с биологичните семейства на приемните деца, справянето с трудните емоции при осиновяването, работата с осиновителските семейства и напасването на детето и осиновителите, грижата за деца със забавяне в развитието, както и функциите на заместващата приемна грижа като ресурс за подкрепа на приемните родители. Социологът Евелина Славкова представи данни от изследване за публичния образ на приемните родители и основните стереотипи, които има обществото за приемните родители. Сред тях бе откроена темата за това, че приемните родители се грижат за деца основно заради възнаграждението. Социологическото изследване, което НАПГ направи през 2015 г., обаче показа, че близо 40% от българите биха станали приемни родители, само ако им се заплаща за това. По време на конференцията се проведе и допитване до приемните родители, което ще направи моментна снимка на приемната грижа. В края на втория ден младежите представиха своята гледна точка за развитието на приемната грижа и за подкрепата, която получават в приемните семейства.