Ивелина Куртева е най-младият приемен родител в Пазарджик. От няколко години се грижи за малко момиче, което се нуждае от непрекъснато медицинско наблюдение, лечение и грижа в болница. Безспорно, любовта, с която Ивелина дарява детето, е най-мощното лекарство, което повлиява цялостното му развитие.