Запитване от К. Ч., гр. Пловдив:

Моята съпруга премина обучение за професионален приемен родител в КСУДС Пловдив. Преминахме през необходимите процедури. На 24.01.2013 г. беше запозната с доклада за детето, което ще ни бъде предоставено за приемна грижа. За съжаление, и бе казано, че вероятно социалния ни работник ще бъде променен. Със социалния работник се запознахме при преминаване на курса и възникнаха отношения на доверие и откровенност и моята съпруга я приема за авторитет и се доверява. Социалният работник също, до колкото разбирам, е изненадан, че няма да продължи да работи с нас. Въпросът ми е, възможно ли е приемен родител да си избере социален работник? Към настоящия момент не е известно кой ще е новият социален работник, така че този въпрос не е насочен срещу някого, а по-скоро е следствие на възникналото доверие между съпругата ми и социалния работник, който ни обучава.

Отговор на НАПГ:

Националната асоциация за приемна грижа направи допитване до Комплекса в Пловдив и се установи следното:

В община Пловдив действат няколко институции и организации, които подкрепят приемни семейства. Единият от тях е екипът на Центъра за обществена подкрепа, който е обучил съпругата Ви. Вторият екип е новосъздаден по държавния проект „И аз имам семейство“, който се финансира от Европейския съюз. По този проект са назначени двама социални работници, които работят за общината. Тъй като Вашата съпруга е професионален приемен родител, тя трябва да сключи договор с общината, която по новите правила, ще управлява целият процес на приемната грижа. Тъй като, условно казано, общината ще плаща заплатата на съпругата Ви, е редно общината да я подкрепя. Тоест, в отговор на Вашето запитване, съпругата Ви можеше да избере социалния си работник, ако беше доброволен приемен родител и не зависеше от възнаграждението, което ще получава като приемен родител от общината.