Институтът за социални дейности и практики получава отличието „Спасител на детството“ за своята дългогодишна работа в приемната грижа. Институтът, заедно с УНИЦЕФ, работи активно по развитието на приемната грижа от 2010 г., със стартирането на проекта „Семейство за всяко дете“, който приключва шест години по-късно и служи за основата на модела на приемна грижа, който се прилага и днес в България. В центровете си за социални услуги в София, Шумен и Видин организацията продължава да обучава и подкрепя приемни родители.