В писмо до държавните институции Националната асоциация за приемна грижа предлага свикване на работна група, която да изчисти проблемите с трудовите договори на професионалните приемни родители

През последните години приемни родители и неправителствени организации сигнализираха Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за неправомерното регламентиране в нормативната уредба на правоотношенията между директорите на дирекция „Социално подпомагане” и приемните родители.

Сериозни проблеми съществуват при подписването на трудов договор за приемните родители, които са одобрени за професионални, т.е., получават заплата за това, че се грижат за чужди деца в собствения си дом. Когато се подписват трудови договори, всяка местна социална служба преценява на каква позиция да назначи приемните родители, в зависимост от свободния щат на службата. Често се случва приемни родители да се назначават формално на позиции за общи работници, детегледачи или възпитатели. По тази причина хора с инженерно образование губят възможността върху възнаграждението им да се начислява т.нар. „клас за прослужено време”. Освен това приемните родители на трудов договор имат проблем с ползването на полагащия им се отпуск (защото не могат да оставят децата за 20 дни в годината), извънредния труд (който формално съществува, включително и работата в събота и неделя и националните празници).

В отговор на жалби, подадени от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) за нарушения на трудовото законодателство, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” в официално писмо изразява становище, че поради „спецификата на предоставяне на приемна грижа от приемни семейства, може да се приеме, че в случая не са налице трудово-правни взаимоотношения по смисъла и характера на действащото българско законодателство”.

Националната асоциация за приемна грижа настоява за създаването на работна група с участието на представители на държавните институции и неправителствения сектор, която да изготви предложения за промени в нормативната уредба, така че да се уредят отношенията между държавата и приемните родители за специален режим на договаряне, различен от трудово-правния. По този начин ще се спестят средства на държавата и ще се изчистят недоразумения, които поставят в неравностойно положение доброволните и професионалните приемни родители.