Йорданка Дукова е приемен родител, който поема се грижи през целия си професионален път за деца с много тежки психични, поведенчески или физически състояния. Последното дете, за което Йорданка поема грижите, идва в дома и от специализиран център за деца с потребност от постоянни медицински грижи. Тя не само поема грижите за момчето, но проявява смелост и категоричност, въпреки съпротивите на социалните работници от системата за закрила на детето в нейния град. Йорданка се включва и в мотивирането на приемни родители да се грижат за деца с увреждания, за да бъдат закрити и последните четири дома за изоставени бебета в страната, в които се отглеждат основно малки деца с комплексни потребности.