Категория:

Едно от големите постижения на НАПГ за миналата година е промяната в Закона за висшето образование, която да улеснява зрелостниците да продължават образованието си в държавни висши учебни заведения.

Съгласно приетите промени в закона (чл. 95, ал. 7), от заплащане на такси се освобождават младежи, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип (центрове за настаняване от семеен тип) или специализирана институция (т. нар. домове).

В закона изрично е записано, че става дума за семестриалните такси, като е дадена възможност на всяко висше учебно заведение да определи дали такса за явяване на изпити се дължат, или не от децата, които са навършили пълнолетие в приемни семейства. Така например, в заповедта на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е записано, че таксата от 30 лева за приемен изпит не се дължи от определена група кандидат-студенти, включително напуснали системата на домовете за деца към МОН (които вече не съществуват от 2007 г.). Същият неактуализиран текст може да се види и в информацията за прием във Великотърновския университет, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София и др.

Университетът за национално и световно стопанство в София (УНСС) освобождава кандидат-студентите от приемни семейства от такса за приемни изпити, която е в размер на 50.00 лева.

Дали кандидат-студентите, навършили пълнолетие в приемни семейства, могат да кандидатстват, без да заплащат такса за приемен изпит, е необходимо да се провери на сайта или в администрацията на избрания университет.

Успех, кандидат-студенти!