Националната асоциация за приемна грижа обявява класирането на учениците в конкурса за стипендии „Продължи“.

Класирането е по успех.

Ето и одобрените кандидати:

  1. Любен Латинов, гр. Троян, успех: 6,00
  2. Ергин Огнянов, с. Чилнов,  успех: 5,95
  3. Нанси Делчева, гр. Банкя, успех: 5,93
  4. Иван Георгиев, гр. Казанлък, успех: 5,62
  5. Розалина Дончева, гр.  Търговище, успех: 5,55
  6. Шакир Кудретсевер, гр. Търговище, успех: 5,50
  7. Валя Ангелова, гр. Видин, успех: 5,22
  8. Иво Кирилов, с. Шишковци, успех: 5,19
  9. Нанси Караджова, гр. Белоградчик, успех: 5,06
  10. Недялко Недялков, гр. Провадия, успех: 4,87

Стипендиите ще бъдат изплатени за периода от януари до юни 2016 г на банковите сметки на младежите. Размерът на месечната стипендия е 50 лева, а стипендията има за цел да насърчи младежите да продължават развитието си и да повишават успеха си.

Инициативата на НАПГ се реализира в партньорство с ФПББ.

За повече информация: Гинка Илиева, тел. 0879 279 281