„Участието ни в Дарителски кръг „Развитие“ организиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ беше много важно за нашата организация. За разлика от други инициативи за подкрепа и финансиране, тук правилата са достъпни за всяка организация. Не е водещо да имаш опит или голям бюджет. Единственото, което е важно е да имаш добра идея. Освен всичко в Дарителски кръг „Развитие“ даряват хора с отношение към филантропията и това ги прави съпричастни с идеята.“, това разказа Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация за приемна грижа за участието на организацията в Дарителски кръг през февруари 2013 г., в София.

Благодарение на това участие Националната асоциация за приемна грижа събра средства, които инвестира в изработването на две книжки, в електронен формат, с информация за децата в приемни семейства, техните приемни родители, специалисти и родните семейства.

„Често са ни питали защо не сме дали парите за децата – за техните материални нужди. А нашия отговор е – инвестирането в материалните проблеми на децата няма да реши основния проблем с бедността на тях и на родителите им. Ние решихме да създадем двете книжки, за да стигне информацията до повече хора. Националната асоциация за приемна грижа защитава интересите на децата в приемни семейства, както и на самите приемни родители. Наше задължение е да даваме информация, да посредничим, да учим родителите на това да гарантират по-качествена грижа за децата в приемните семейства“, споделя Александър Миланов от НАПГ.

В първата книжка „Кутия за обувки“, авторът Вера Колешева разказва историята на една кутия за обувки и нейният приятел – Таралежчето. Таралежчето не помни родителите си, свило се е на кълбо в кутията и трудно приема някой да се грижи за него. С помощта на кутията за обувки, то успява да разкаже своята история. Чрез тези два образа децата имат възможност непряко да се асоциират и по безболезнен начин да документират историята си. Затова техен помощник е приемният родител.

Втората книжка – „Книжка за приемната грижа“ е полезна на хората, които искат да станат приемни родители, на вече действащите приемни семейства, както и на биологичните родители, чиито деца са настанени в приемни семейства. Книжката информира какво е приемната грижа, за кого е подходяща, как се случва, какви са правилата. Тази книжка е пътеводител в приемната грижа. Националната асоциация за приемна грижа ще разпространи книжките до 500 приемни родители и специалисти в областта.

Националната асоциация за приемна грижа благодари на Самуил Владимиров от студио Геометрия за подкрепата, усилията и емоциите, които инвестира в книжката „Кутия за обувки“. Благодарим и на Вера Колешева за това, че даде човешка гледна точка за очакването на детето да има своята история, както и за усилията да разкаже по достъпен начин за приемната грижа в Книжката за приемна грижа.