Вече можете да свалите от нашия сайт книжката за работа по историята на Вашето приемно дете.

Книжката „Кутия за обувки“ е написана от специалисти в пряката работа с деца и е подходяща за работа с деца между 4 и 14 години. Надяваме се книжката да ви е полезна докато работите с детето по неговата история!

Книжката е факт благодарение на Вера Колешева, Александър Миланов, фондация „Работилница за граждански инициативи“ и студио „Геометрия“.

Книжката е свободна за копиране и разпространение, стига да е в полза на децата!