Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив е място за откритост, подкрепа и грижа за всички, които са ангажирани с приемната грижа, но не могат да разчитат на подкрепа поради страх и притеснения. В Комплекса приемните родители могат да говорят честно за чувствата и емоциите си, без да бъдат съдени. Комплексът в Пловдив е сред първите в страната, които развиват приемната грижа.