Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Монтана е номиниран заради това, че е първият, който създава приемната грижа в област Монтана. Специалистите оставят сърцата и душите си в набирането на първите приемни родители, които сега в областта са над 100. За приемните родители от региона комплексът е мястото, където получават помощ, подкрепа и разбиране.