Лора.

Отгледана от приемни родители. Продължава живота си самостоятелно, след като приемното и семейство е намерила път към сърцето й, наранено в детството от най-близките ѝ. ❤️
Малко хора знаят, че преди да попадне едно дете в приемно семейство, се търсят роднини, близки и далечни, за да може деца като Лора да не се разделят с близките си. 🧑‍🍼
Зад всяка дете в приемно семейство стои поне един възрастен близък, който се е отказал от него или няма възможност да го приеме в дома си. 😕
Лора ще учи софтуерно инженерство, след като получи много добри оценки на матурите. 👩‍💻
Лора е един от младежите, на които Национална асоциация за приемна грижа помага.

Благодарим на приятелите си и на А1 България за подкрепата. ❤️