Людмила Димова е начален учител и е отличена с наградата „Спасител на детството“ за своя професионализъм и грижа към деца в приемни семейства, на които тя преподава. Впечатляваща е нейната мотивация да задържи в класа си дете от приемно семейство, въпреки настояването на всички родители в класа то да бъде преместено в друго училище. Г-жа Димова успява да спечели любовта и доверието на приемното дете и заедно с приемното семейство прави план, с който да подкрепят заедно адаптацията на детето в класа и да го мотивират да се довери на учителката, след което да промени поведението си. Една година по-късно, в деня на международното осиновяване на момчето, то обещава на учителката си, че ще ѝ изпрати билет, за да се видят отново. Людмила Димова е пример за сърцат, грижовен и ангажиран с проблемите на децата български учител.