Магдалена Русева е осиновител на дете от приемно семейство. Отличена е за “Спасител на детството”, защото след като осиновява детето, запазва контакта с приемното семейство, като част от историята му. Магдалена осъзнава колко чувства и емоции са инвестирали в детето й неговите приемни родители и сама казва, че няма нищо по-хубаво от това, едно дете да е обичано от много хора.