Журналистката Мария Пеева е номинирана със следните мотиви:

„Мария Пеева е съпруга, майка, баба, преводач, автор. Името на сайта ѝ – Мама Нинджа, става нарицателно за всички социалнозначими теми – здраве, социално равенство, толерантност, родителство, възпитание, образование. Неизчерпаемото съдържание на авторски истории, мнения на експерти, интервюта с психолози, лекари и учители, многопластовото проследяване на важните проблеми от всичките им гледни точки са сред безспорните ценности на сайта.  Но в същината на цялото това съзвездие от теми и мнения е Мария и нейната нестихваща любов към това да открива живота и да прави първата стъпка там, където никой друг не се осмелява. Мария Пеева, която е по-известна като Мама Нинджа, чрез своя сайт дава пространство за открито и честно говорене за приемната грижа, както и за автентично отправяне на послания за отговорното родителство.“