Проведе се третото заседание на Консултативния експертен съвет по приемна грижа, на когото заместник-председател е председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. В срещата участваха д-р Иванка Шалапатова – министър на труда и социалната политика и Елка Налбантова – зам.-министър на труда и социалната политика.

Бяха взети следните решения:

  • До края на 2024 г. да бъде изработен единен финансов стандарт, който да покрива разходите за цялостното управление и предоставяне на приемната грижа;
  • Да се работи в посока промяна на нормативната уредба, с цел регламентиране на приемната грижа като социална услуга с общ финансов стандарт в Закона за социалните услуги;
  • С приемните родители да се сключват специални договори, като се направят необходимите нормативни промени. По този начин ще се гарантира необходимата социалната сигурност на приемните родители;
  • За напускащите младежи под приемна грижа след 18-годишна възраст, да се отпуска финансова помощ, като ангажимент на държавата към младите хора.

За 2024 г. по инициатива на НАПГ Фонда „Социална закрила“ ще стартира на програма, по която младежите, напускащи приемна грижа,  ще получат помощ в размер на 1600 лева, като целта е тази помощ да залегне в нормативната база за социално подпомагане.