Минка Тодорова дава сигурност и обич на своите приемни деца. Преживели страшни неща, децата в семейството на Минка стават спокойни, вежливи и мили, учат се да се смеят, намират приятели. Домът на баба Минка се превръща в спокойно и обичащо място.