Журналистката от БНТ 1 Мира Добрева е номинирана със следните мотиви:

„Мира Добрева е един от малкото български журналисти, които се интересуват от приемната грижа по автентичен начин, като не търси сензацията, а проследява с детайли, разбиране и отношение всяка история на дете, което е останало без родители и е при новите си родители. Забележителна е човечността и загрижеността, с която Мира Добрева разказва своите истории. Мира Добрева вярва, че всеки човек който среща, е своеобразна вселена от емоции, чувства, мисли и вълнения. Затова обича да се срещам с хората, интересно и е да ги слуша. Определя се като човек, с когото е лесно да се общува. Много обича хората и изпитва детинско любопитство към историите и живота им.“