Мирослава Милкова, в продължение на три години е не само социален работник в ОЗД Добрич, но и човек, който напътства, обучава, подкрепя и откликва на всеки проблем на номиниралите я приемни родители. За тях и децата, тя е приятел, а не бездушен чиновник на бюро и заплата. Когато настъпва моментът да осиновят двете приемни деца на семейството, Мирослава подкрепя всички в неприятния сблъсък със съдебната система.