На свое заседание членовете на Консултативният експертен съвет към проекта за повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила, избраха Мирослав Долапчиев за съпредседател на съвета.

На своето заседание експертите се обединиха около това, че трябва да се работи за въвеждане на приемната грижа като социална услуга, която да не е разделена и да бъде с единен финансов стандарт. КЕС възложи на АСП да работи по финансовия стандарт на приемната грижа у нас, както и по възможните модели на прилагане на приемна грижа.