“Приемните родител имат нужда от ценна подкрепа и да познават правата си”, това каза Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация за приемна грижа по време на регионалната среща по приемна грижа „Сигурното детство – отговорност на всички”. Форумът бе организиран от община Видин и НАПГ, а в него участваха приемни родители и представители на социални институции, общините-партньори, екипите по приемна грижа и публични институции, които работят с деца, настанени в приемни семейства. НАПГ бе представлявана от своя председател Мирослав Долапчиев, членовете на УС Цветелина Радулова и Александър Миланов и местния координатор Цветелина Милославова.

„Това, което правим като приемни родители е много важно. То оказва изключително влияние не само върху живота на децата, които живеят в нашите семейства, но и на всички около нас, които виждат какво всъщност правим”, посочи председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. Според него мотивацията на всички приемни родители трябва да е мисълта как да обогатят живота на детето, за което се грижат, независимо от обстоятелствата около тях. „Искам, когато детето напусне дома ми, да съм му дал нещо повече, отколкото, когато е влязло в него. Надявам си и вие да си задавате всеки ден въпроса дали това, което вършите, помага на детето, което ви е поверено”, обърна се Мирослав Долапчиев към приемните родители, присъстващи в залата. Той допълни, че изключително важна е ролята на общината и на екипите от отдел „Закрила на детето” в подкрепата на приемните родители, защото напрежението им е голямо, а качествената приемна грижа не зависи единствено от заплащането – зависи и от партньорството между приемните родители и загрижените за детето.

Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа посочи основни предизвикателства в прилагането на грижата за чужди деца, като открои отсъствието на трудов договор, проблеми в осиновяването и реинтеграцията, както и даде препоръки за подобряването на оценката на приемните семейства. Александър Миланов призова за повече загриженост и инвестиция в училище за по-добрата адаптация на приемните деца, както и за подкрепа на приемните родители, които се разделят с децата си. Приемни родители от града разказаха за трудностите си, свързани с осиновяването и липсата на подкрепа.

В област Видин има над 80 приемни семейства и всички полагат изключителни грижи за децата, каза заместник-кметът на община Видин Венци Пасков по време на срещата. 3 са доброволните, а 79 – професионалните приемни семейства в региона, които се грижат за 88 деца. Най-много утвърдени приемни семейства има в Община Видин – 31, следвана от Община Белоградчик с 14. В Община Ново село приемните семейства са 9, в общините Димово и Кула са по 8, в Община Макреш приемните семейства са 2 и в общините Ружинци и Чупрене – по 1. Единствено в Община Бойница няма нито едно утвърдено приемно семейство.

Проектът „Приеми ме 2015“, в чието управление участва НАПГ, е насочен към развитие на специализирана приемна грижа – за деца с увреждания, жертви на трафик, деца в конфликт със закона, а специален фокус в него е поставен върху настаняването на деца до 3-годишна възраст. От началото на този месец започна втория етап на проекта, с който се въвежда новият областен модел на управление на предоставяне на услугата, според който в гр. Видин ще съществува областен екип по приемна грижа.