Националната асоциация за приемна грижа организира девети лагер за младежи в приемни семейства. В първия от традиционните два годишни лагери за младежите бяха обсъждани теми, свързани със самочувствието, самооценката, емоционалната адаптация и предизвикателствата пред децата в приемните семейства. Младите хора обсъждаха препоръки за поведение на социалните работници и приемните родители в различните етапи от приемната грижа. Техните съвети ще бъдат издадени в обучителна брошурка, която ще достигне до всички, ангажирани с приемничеството у нас.

За приемните деца основна трудност е свръхзакрилата и различното отношение, което демонстрират образователната и социалната система. “Не мога да разбера защо като футболист приемните ми родители не могат да се похвалят с моите успехи от турнири със снимки от награждаванията.”, споделя 15-годишният Димитър*. За 16-годишната Таня е необяснимо защо класният й ръководител обяснява на всички, че тя е в приемно семейство. “Ужасно тъжна съм, защото всички ме гледат като извънземна, защото аз съм единствената в приемно семейство в моето училище. Останалите ме гаврят и ми се подиграват. Аз им отвръщам и накрая се оказвам аз лошата.”, споделя Таня*. Младежите от приемни семейства поискаха спиране на свръхзащитата и оправдаването за важни неща в живота им с обяснението, че са в приемна грижа. Освен публикуването на изображения, като пример младежите дадоха невъзможността да излизат в чужбина с приемните си родители, преместването в друго приемно семейство, когато приемните родители отиват на екскурзия или отсъстват за няколко дни и др.

За родните деца на приемните родители най-сериозен е проблемът с ревността, както и с това, че никой не им помага, когато приемните деца напускат дома на приемните родители. Този страх е постоянен и често се превръща в тревожност, казват психолозите на Националната асоциация за приемна грижа. “Вече седем деца минаха през нашето семейство, но нито веднъж нито един социален работник или психолог не попита как се чувствам аз, какво преживявам и какво ми е на мен след всяка раздяла.”, казва 17-годишният Виктор*.

Лагерите, организирани от НАПГ, са единственото място за споделяне на опит, емоции и преживявания на децата и младежите от приемни семейства. Всяка година асоциацията организира поне 2 младежки лагера и една тридневна среща на млади хора с ясното убеждение, че разказването на преживяното променя децата и помага за тяхната социализация. В рамките на този лагер младежите имаха възможност да получат професионални съвети за своята професионална реализация, както и за презентационните си умения от експерти от водещия телеком Мтел. Председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев даде ценни съвети и насоки на младежите как да защитават тезите си и да аргументират гледните си точки, за да могат да бъдат по-активни в защитата на собствените си права. В специална сесия, посветена на правата на децата и на уменията за общуване, младите хора имаха възможност да анализират собствения си принос за утвърждаването на ценностите на детството.

*Имената на децата са променени в изпълнение на Закона за закрила на детето.