Книжката е написана, за да помогне на детето да разбере какво се случва, когато трябва да отиде в приемно семейство или вече живее в приемно семейство. Книжката помага на детето да разбере какво е приемна грижа и приемно семейство. С книжката детето ще отговори на много въпроси, които със сигурност го вълнуват – как и защо едно дете отива да живее в приемно семейство, какви са отговорностите на приемните родители, ще продължи ли да ходи в училището, в което е било преди да отиде в приемното семейство и какво се случва, когато детето е болно, ще може ли да се вижда с родителите си и какво се случва с братята и сестрите му, какво може  да направи, когато не се чувства добре при приемните родители и как може да намери решение на трудностите и проблемите, които среща.

ИЗТЕГЛИ КНИЖКАТА!

Автор на книжката е Международната социална служба