Започва третата Национална доброволческа информационна кампания в подкрепа на приемната грижа под надслов „Всички имаме грижата“. Кампанията, организирана от Българския младежки Червен кръст (БМЧК), ще обхване 83 общини от 24 области в страната.

Националната асоциация за приемна грижа подкрепя информационната кампания, но напомня, че са необходими дейности идействия за специализиране на информационните кампании към определени групи кандидати за определени групи деца, съгласно потребностите на децата на общинско ниво. Необходимо е професионалистите по приемна грижа на територията на дадена община да подкрепят усилията на БМЧК, като предоставят качествена и полезна информация за децата, които се нуждаят от приемна грижа, както и за практическите стъпки за това човек да стане приемен родител точно за тези групи деца.

„Все повече кампании мотивират хората да стават приемни родители, но липсата на информация за децата, които се нуждаят от приемна грижа на местно ниво, създават предпоставки за много дълго чакане в търсене на подходящото дете, а това демотивира приемните родители. Трябва да сме честни с приемните родители какви деца имат нужда от приемна грижа в общината, за да не създаваме нереалистични очаквания.“,коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.

Националната асоциация за приемна грижа пожелава успех на приятелите от БМЧК и е на разположение за подкрепа по места в кампанията, допълва Мирослав Долапчиев.

Кампанията „Всички имаме грижата“ ще се реализира със съдействието на 88 организации и институции, ангажирани с каузата на приемната грижа по места, за да постигне максимална обществена съпричасност. Между тях са и 42 общини, партньори на Агенцията за социално подпомагане по проект „И аз имам семейство“. БМЧК ще работи в близко партньорство и с подкрепата на утвърдени имена в приемната грижа като фондация „За Нашите Деца“, Института за социални дейности и практики, Международната социална служба – България, сдружение „Самаряни“  и др. В отразяването на кампанията от БМЧК очакват да се включат над 150 регионални печатни и електронни медии.