Националната годишна среща по приемна грижа, организирана от НАПГ, дискутира най-добрия интерес на децата в приемни семейства. В него се включиха 80 приемни родители, социални работници и експерти по приемна грижа. Форматът на срещата бе организиран около дискусиите и споделянето на опит, като целия процес бе насочван от специалисти по обсъжданите теми.

В първия ден доц. Велина Тодорова, която е българският представител в Комитета на ООН за правата на детето в Женева, модерира дискусия за правата на децата, настанени в приемни семейства. Приемните родители и социалните работници обсъждаха най-добрия интерес на детето, който, всъщност, нормативно няма точна дефиниция. Бяха обсъждани още правата на приемните родители при хоспитализация, изваждането на задгранични паспорти, както и правата по отношение на контакта между приемните родители и осиновителите и родните семейства. Доц. Тодорова даде конкретни насоки на социалните работници по отношение на работата с образователните и здравните институции. Приемните родители имаха възможност да повдигнат въпроси от практиката си.

В рамките на втория ден д-р Събина Събева от Международната социална служба представи на приемните родители своята гледна точка във връзка с това какво означава „професионална приемна грижа“, както и уменията, компетенциите и знанията на приемните родители, за да се справят адекватно с грижите за детето и постигането на най-доброто за малчуганите. Събина Събева представи наръчника за професионалисти „Подкрепа на приемни семейства и приемни деца.“

Елка Налбантова, учредител на НАПГ и експерт по социална работа, представи пред приемните родители своето разбиране за най-добрия интерес на детето в процеса на реинтеграция и връщането в семейството на биологичните родители. Тя проведе работна сесия, в която раздели участниците на групи и им представи теоретичните и практическите постановки в социалната работа при контакта между приемните родители и биологични родители. След нея Георги Богданов от Националната мрежа за децата представи основните елементи на кампанията срещу правата на детето в България. Вера Колешева, супервизор на НАПГ, обсъди с приемните родители диалога и взаимодействието между всички специалисти в приемната грижа. Бяха обсъдени основните предизвикателства в общуването между социални работници и приемни родители. Бяха представени основни постановки в етиката и правото, както и практически инструменти за подобряване на екипната работа.

Националната годишна среща по приемна грижа завърши с оценка на постигнатото и планирането на следващи стъпки. Екипът на асоциацията за приемна грижа пое ангажимент да посети ключови региони в страната и да обсъди на място трудностите при прилагането на приемната грижа.