На 26.09.2013 г. в град София се проведе конференцията „Пътища към включването“, организирана от ФИЦЕ България. По време на срещата бяха официално връчени и сертификати на обучителите по програма „Прайд“. Мария Благоева от УС на Националната асоциация за приемна грижа също е обучител по програмата.

По време на обучението Мария Благоева и останалите обучаеми получиха практическо обучение за преподаватели, интервизии, супервизии и оценка. Освен това, участниците преминаха обучение и по модулите: подготовка за провеждане на обучение и информационна кампания за набиране на семейства; обучение на ресурсни семейства; подготовка за обучителни сесии; домашни консултации; постоянен достъп на семейства до обучителите с цел супервизия и консултиране.

Паралелно с процеса на обучение Мария Благоева и нейни колеги – обучаеми проведоха обучение на кандидат-осиновители. В рамките на няколко сесии кандидатите бяха обучавани и преценявани по отношение на развиване на основните компетенции, свързани с отглеждане и възпитание на приемни деца: закрила и отглеждане на детето; задоволяване на потребностите на детето в процеса на неговото развитие и съотнасяне с причините за евентуално забавено развитие; подкрепа на отношенията между децата и техните семейства; подкрепа на децата да създават безопасни развиващи отношения за цял живот.

Честото на Мария – първият квалифициран обучител –приемен родител в нашата асоциация!