Категория:

Националната асоциация за приемна грижа подкрепя като цяло предложената методика за прилагането на социалната услуга “приемна грижа”. Асоциацията от доста време застава зад позицията, че са необходими единни стандарти, които да регулират приемната грижа и по този начин да се избягва прилагането на различни практики и тълкувания.

  1. При срещите между детето и кандидатите за международно осиновяване, да присъстват и приемните родители.

Националната асоциация за приемна грижа предлага да се въведе задължителното присъствие на приемните родители на срещите между детето, международните кандидати за осиновители, както и представителите на социалните служби. Аргументът ни е, че до първите срещи между осиновителите от чужбина и детето, приемните родители са най-важните хора за детето. Това е важно и заради факта, че срещите с международните кандидати за осиновители са в пет работни дни, а след приключването им, детето остава да живее в дома на приемните родители поне още месец – два. 6. Освен това, да се създаде възможност за задължителна среща между кандидат-осиновителите и приемните родители.

  1. Двамата приемни родители в брак да имат възможност да сключват по отделно граждански договори за услугата „приемна грижа“, както е позволено на съжителстващите без брак.

Според Националната асоциация за приемна грижа, при така определените условия се създава явна дискриминация на приемните родители, които са в брак. Това ще влоши качеството на приемната грижа и ще създаде напрежение. Според сегашната практика, при настанени две деца в едно семейство в законен брак, единият родител ще получава около 30 лева за второто дете, а в  домакинство с двама съжителстващи – още едно възнаграждение. Настояваме да има единна норма по този въпрос, а не решаването му да се оставя в ръцете на Регионалните комисии по приемна грижа, защото тяхното решение може да бъде атакувано в съда.

  1. Доброволните приемни родители да имат право да извършват заместваща приемна грижа или спешна приемна грижа и да сключват договори за това.

Новата методика продължава да не дава тази възможност, което дискриминира доброволните приемни родители, още повече, че те са преминали същото обучение и изпълняват същите функции. Няма пречка, ако доброволните приемни родители са одобрени да извършват заместваща приемна грижа или да приеме спешно настаняване. Не се нарушава закона, ако с приемния родител се сключи договор за услуга за определен период, за който детето е в заместваща или спешна приемна грижа.

  1. Да се гарантира предоставянето на пълен обем от данни за детето за здравния му статус преди или непросредствено след настаняването му в приемно семейство.

Практиката ни сблъсква със случаи, в които в приемни семейства се настаняват деца без ясни диагнози или информация за здравния им статус. Това поставя приемните родители в сложната ситуация да осигуряват качествена грижа за детето при неизяснените здравни факти.

  1. Да се включи и действащ приемен родител в обученията на кандидатите за приемни родители. По този начин в методиката ще се гарантира по-качественото обучение на кандидатите и възможността за пряк контакт с приемни родители.
  2. Срещите за напасване между детето и приемното семейство да се определят в брой, а не в седмици. По този начин ще се даде свобода на процеса, включително и на договарянето му.

 

Методика за прилагането на приемната грижа