Председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев изпрати писмо до новия министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова.

Пълният текст на писмото публикуваме тук:

Уважаема г-жо Костадинова,

Поемате социалното министерство в период, в който се задълбочава кризата в пазара на труда, хиляди работни места вече не съществуват, а бедността придобива застрашаващи размери. Това води до много сериозни последици за българските деца. Въпреки сериозните усилия в закриването на социалните услуги и разкриването на услуги в общността, не се прави достатъчно за подкрепата на отговорното родителство и предотвратяването на трайната раздяла между децата и техните родни семейства.

Членовете на Националната асоциация за приемна грижа са приемни родители, които са ценен ресурс на обществото при решаването на проблеми, свързани с трайната раздяла на децата с техните семейства и настаняването им в домове за деца. Въпреки недостатъците в системата, ние успяваме да предпазим децата, настанени при нас, от административния натиск и предизвикателствата на държавната система по закрила на децата, и да осигуряваме защитено детство. Правим най-важното, което трябва – даряваме детство.

В последните месеци ние активно започнахме да напомняме, че в приемната грижа има проблеми, които трябва да се решават. Част от тях са свързани с методиките и стандартите, друга – с плащания, трети – с липса на подкрепа към приемните семейства.

Знаем, че сте изправена пред решаването на сериозни проблеми, което да намали социалното напрежение в обществото. Предлолагаме, че няма да имате възможност и да отделите време на всеки от ресорите на министерството си за три месеца. Но искаме да Ви уверим, че ние имаме готовност и желание да дебатираме основните и належащи проблеми пред приемната грижа, за да подобрим предоставянето на подкрепа на уязвимите български деца.

Националната асоциация за приемна грижа Ви пожелава много успех и кураж в отговорната мисия. Приемните родители могат да бъдат важен партньор при решаването на предизвикателствата, свързани с децата! Вярвам, че ще се справите, защото децата са били важни за Вас винаги.