Категория:

Двойно повече са запитванията за една година към Националната асоциация за приемна грижа по проблемите на приемната грижа у нас. Това показва справка на асоциацията за работата по сигнали и жалби на приемни родители и заинтересовани за развитието на приемната грижа в България.

Само за първите шест месеца на тази година в НАПГ са регистрирани 600 запитвания, жалби и сигнали. За половин година повече от 60 граждани са се поинтересували от това как да станат приемни родители, 50 приемни родители са поискали съвет във връзка с осиновяването на приемните им деца, а други 100 са сигнализирали за затруднена комуникация със социалните работници или проява на лошо, административно отношение към тях.

За последните пет години НАПГ е давала консултации основно за това как се става приемен родител (410), приемани са сигнали за непартньорско отношение от страна на социални работници (297). Повече от 115 приемни родители са сигнализира за това, че не са получили достатъчно информация за децата при настаняването им в семейството, 110 са потърсили съвет как да се справят с емоционалното състояние и поведението на децата. Най-малко са сигналите за това, че лекари не сътрудничат на приемните родители (12), но пък за последните пет години нарастват сигналите за това, че образователната система не е толерантна към приемните деца.

През 2015 година адвокат Ангела Николова заведе първото дело от името на Националната асоциация за приемна грижа срещу заличаване на приемен родител от регистъра на приемните родители. Анализът на случая показва сериозни пропуски на социалните работници в подкрепата на семейството и нарочване за неспособност за справяне – масова практика в страната.

Националната асоциация за приемна грижа е неправителствена организация, в която доброволно членуват приемни родители от цялата страна. Асоциацията помага на приемните родители с информация, посредничество, консултации, а за децата и младежите в приемни семейства организира различни социализиращи събития. На национално ниво НАПГ се застъпва за правото на децата да растат в семейство.

Информация, консултация и съдействие може да се потърси на тел. 0879 279 281.