Вземането на решение повече от 600 приемни семейства, сключили договори и подкрепяни от ДСП в страната, да преминат задължително към екипите по приемна грижа, е решение, което не е консултирано нито с Националната асоциация за приемна грижа, нито с когото и да било. Това решение е взето „на тъмно“ и се свежда до знанието на приемните родители по авторитарен, непрофесионален и много груб начин. Това се казва в писмо на Националната асоциация за приемна грижа до заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителния директор на АСП Ивайло Иванов, ръководителя на проекта „И аз имам семейство“ и Националната мрежа за децата. С писмото НАПГ настоява за спешна среща, на която да се обсъди създалата се ситуация и напрежение.

Ето и пълния текст на писмото:

В Националната асоциация за приемна грижа зачестиха обаждания от приемни родители, на който доставчик на услугата „приемна грижа” са дирекциите за социално подпомагане. Приемните родители са притеснени от арогантното, лишено от професионализъм поведение на повечето от администраторите по проекта „И аз имам семейство“, при съобщаването на новината, че приемните родители ще работят за общинските екипи по приемна грижа. На места приемни родители е трябвало да представят целия набор от документи, като не са спестявани заплахи към приемните родители, че когато преминат към екипите по приемна грижа и ако не участват в надграждащите обучения, ще се стига до заличавания.

Вземането на решение повече от 600 приемни семейства, сключили договори и подкрепяни от ДСП в страната, да преминат задължително към екипите по приемна грижа, е решение, което не е консултирано нито с Националната асоциация за приемна грижа, нито с когото и да било. Това решение е взето „на тъмно“ и се свежда до знанието на приемните родители по авторитарен, непрофесионален и много груб начин. Ние в Националната асоциация за приемна грижа не сме учудени от подобен подход – повечето от социалните работници по проекта „И аз имам семейство“, които работят за общинските екипи по приемна грижа, са неподготвени, необучени и със сериозни пропуски в уменията си да работят с приемни семейства. НАПГ напомня, че грубото и авторитарно поведение не е в интерес на нито един от участниците в процеса. Рязката промяна и притискането на приемните родители не е в интерес и на децата, настанени в приемни семейства. Напомняме, че преминаването към друг доставчик на услугата „приемна грижа“ е право на личен избор.

Като заинтересована страна, НАПГ има известна яснота по предстоящите промени в модела на приемна грижа. В същото време искаме да поясним, че до момента няма ясно разписани правила, нито детайли за прилагането на новата схема за финансиране на приемната грижа и това създава тревоги за скрити, не в полза на приемната грижа, мотиви.

Националната асоциация за приемна грижа напомня, че процеса на промени трябва да започне тогава, когато има ясни правила, критерии и норми. Действията на администраторите и екипите по приемна грижа показват, че няма яснота за последствията, както за децата, така и за приемните семейства.

НАПГ ще продължава да разчита на партньорския подход на институциите в интерес на децата и техните приемни семейства.