Координаторът на Националната асоциация за приемна грижа за област Добрич Илия Илиев предостави на НАПГ адресирано до него писмо, в което се напомнят задължения на приемното семейство и доставчиците на приемна грижа да гарантират качествена приемна грижа за децата. Повод за това писмо, което е изпратено до всички приемни родители в областта, е проведена среща между заместник-правосъдния министър и АСП, на която е предоставена информация за случаи на деца в приемна грижа, за които не са полагани достатъчно грижи от приемното семейство, а самата грижа е била занижена. В писмото се съдържат препоръки децата, независимо от етническия си произход, да изучават български език, да ходят на училище, да се работи по историята на детето и да се работи от страна на приемното семейство и доставчиците за това детето да усвоява умения за самостоятелен живот.

Националната асоциация за приемна грижа приветства загрижеността на социалната служба за правата и интересите на децата, които живеят извън родните си семейства.

В същото време, обаче, сме длъжни да напомним следното:

  1. Приемната грижа у нас започна да се развива на конвейр. Въпреки положителните страни на проекта „И аз имам семейство“, именно поставените критерии за бройки в него, доведоха до това да се занижи драстично работата по подбор, оценка, обучение и одобрение на кандидатите за приемни родители.
  2. Отново грешка на прилагания проект е в общините да се наемат неопитни социални работници, които не познават в дълбочина семейната динамика, както и работата по приемна грижа. В същото време, тези екипи по приемна грижа трябва да набират, обучават и подкрепят приемните семейства.
  3. Наблюдаваме все по-тревожно административно отношение към приемните родители, а така важната и ценна подкрепа е заменена с контрол. Порочна е липсата на групи за самопомощ, възможност за индивидуално консултиране, както и формалната работа по наблюдението на приемни семейства. Там, където има услуги в помощ на приемната грижа, се наблюдава и друг порок – социалните работници, които трябва да контролират качеството, влизат в ролята на подкрепящи, което е предпоставка за конфликти. Няма никаква логика за това тези, които те контролират, да те подкрепят.

Ако на места се забелязва занижаване на приемната грижа, вината трябва да бъде споделена между отделите за закрила на детето, екипите по приемна грижа и Комисията по приемна грижа на общинско ниво, които са трите страни, ангажирани с одобрението на приемни родители у нас. Ние ще продължим да настояваме за това, че са нужни критерии за приемната грижа, още повече, че е натрупан опит и има възможност от него да се извлекат поуки.

НАПГ напомня, че качествената приемна грижа се случва от хората в нея, а не от нормативната база. Напротив, с тревога отбелязваме, че правилата за прилагането на приемна грижа са на много високо ниво, но компетенциите на прилагащите ги, основно социалните работници, са драстично занижени или отсъстват.

Писмо до приемните родители от област Добрич