“Насилието” в приемната грижа е пореден повод за журналистически интерпретации в последните дни. В основата е публикация във вестник “Монитор”(29 март 2017 г.), която е препечатана в различни интернет издания. В медийните публикации се казва, че средно по 19 приемни семейства на месец остават без настанените в дома им деца “заради лоши грижи, тормоз или насилие”. Посочва се още, че “през миналата година 235 временни родители са били заличени от регистъра за приемна грижа”. Като достоверен източник за причината за извеждането на деца се посочват “социални работници”.

 В тази връзка Националната асоциация за приемна грижа, като обединение на приемни родители, внася следното уточнение:

  • Винаги има и ще има заличавания на приемни родители от регистрите за приемна грижа в страната. Но основната причина не е насилие и злоупотреба над деца, а чисто административна.
  • Факт е, че нараства броят на заличаванията на приемни родители от регистрите, поради отказ на самите приемни родители, след като с години не са настанявани деца при тях. Това често са демотивирани приемни родители, които са преминали процедурата и са изпълнили всички изисквания за одобрение.
  • Административно се заличават приемни родители, за които има доклади от социалните работници, че не предоставят качествена грижа за децата. Броят на тези приемни родители е пренебрежително нисък. В интерес на децата и приемната грижа, обаче, ще кажем, че при тези семейства е налице некачествена оценка, обучение и проследяване на настаняването. А това е отговорност на социалните служби и на социалните работници.
  • Тенденция е да се заличават приемни родители, които не могат да се справят с травмата от раздялата с децата, когато хлапетата са осиновени или са върнати при родните си семейства. Наказването на чувствата и липсата на подкрепа, обаче, не променя факта, че приемната грижа е емоционална професия и че със заличаването на приемното семейство не се решава проблемът.
  • Насилието над деца е опасно явление в България. Затова ние призоваваме социалните работници да бъдат много последователни в оценката на кандидатите за приемни родители, да проучват внимателно нагласите им, за да не се допускат инциденти в бъдеще – при вече реализирано настаняване. Настояваме и за качествен мониторинг и гражданска активност въобще за насилието над деца.

Националната асоциация за приемна грижа няма да толерира никакви актове на насилие и агресия над деца. Нашата организация има политика за закрила на детето, в която ясно е упомената процедурата за сигнализиране при насилие. Това е нашият начин да сме съпричастни с битката с насилието и злоупотребата с деца. В същото време ще продължим активно да защитаваме качествената приемна грижа, да споделяме ефектите от нея, както и да помагаме на родните семейства, като се грижим за децата им, докато се реши техният проблем.

Приемната грижа ще продължава да е сигурен пристан за деца, които са в беда или риск. Ние няма да толерираме атаки и нападения срещу приемните родители, защото те се грижат за деца, които често никой не иска.

Приемните родители също са родители и те освен загрижени за децата, са и отговорни към детството.