Националната асоциация за приемна грижа излезе с ПОЗИЦИЯ във връзка с поредния случай на обезличаване на приемната грижа и свеждането и до “бизнес с детски съдби”. В журналистически репортаж, излъчен по Нова телевизия, приемен родител от Видинско разказва за това, че е давал пари на социален работник, в замяна на което, по думите на приемния родител, в семейството е настанявано дете. Порочната практика се е повторила два пъти, а на третия, по думите на приемната майка, социалният работник е поискал да си закупи мебели, които приемната майка да изплати на лизинг.

В позицията се посочва, че даването на пари и изнудването за пари в приемната грижа е категорична форма на злоупотреба и корупция. В тази връзка Националната асоциация за приемна грижа за пореден път напомня на обществото, че приемната грижа не е единствено форма на временна заетост, а алтернатива за деца, за които единственият шанс да са закриляни, е животът в социален дом. Прокламирането на приемната грижа като трудов ангажимент е подвеждащ, отчайващ и силно притеснителен факт.

Ние няма да виним тези, които са намерили в приемната грижа поминък. Някой им го е позволил и е допуснал това да се случи. За което не сме виновни ние. Ние държим трудът на приемните родители да бъде оценен. Ние обичаме децата без пари, даваме всичко, което можем, за тях без пари. И не спираме грижите и разходите, когато издръжката им свърши.”, се казва още в позицията на НАПГ.