На 16 април 2013 г. представители на УС на асоциацията се срещнаха с ръководството на Министерството на труда и социалната политика. От страна на НАПГ участваха председателят Мирослав Долапчиев и членовете на УС Илия Илиев и Мария Благоева. От страна на социалното министерство участваха заместник-министърът Иванка Шалапатова и експерти на Агенцията за закрила на детето и от АСП.

Срещата откри Иванка Шалапатова, която поиска нейният екип да представи бъдещите промени, които социалното министерство предвижда да направи. Според нея енеобяснимо да се говори за професионална приемна грижа, а да има деца, които никой не иска, като деца с увреждания или по-големи деца.

Председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев благодари на заместник-министър Шалапатова за срещата и подчерта, че въпреки проведените няколко поредни срещи с ръководството на МТСП и изпратените около 10 писма с поставени в тях над 40 въпроса и проблеми, няма реален резултат. Получените отговори са формални впосока отбиване на удара.

От своя страна, Милен Гечовски, координатор на държавния проект за приемна грижа, информира, че в началото на този месец са направени постъпки за удължаване времетраенето на проекта. Очаква се проектът да продължи като като държавно-делегиранадейност. Освен това, през май ще бъде сформирана работна група за установяванена единен финансов и методически стандарт за приемна грижа, в създаването на който ще бъде привлечена и Националната асоциация за приемна грижа.

Етои някои основни въпроси, които повдигнахме на срещата:

1. Индексирането на заплатите на приемните родители на трудов договор с променената минимална работна заплата. Въпреки нашата силна аргументация, представителите на МТСП не приемат и няма да променят заплатата на приемните родители на трудовдоговор. НАПГ ще потърси юридическа консултация за евентуални правни действиясрещу МТСП.

2. Гражданските договори. Предстои среща нова среща с МТСП за изясняване на статута на гражданските договори и проблемите при прилагането им. Както помните, НАПГ прие, че трудовите договори са незаконни, но новите договори са много странни.

3. Липсата на оценка на децата за приемна грижа. Мария Благоева постави въпроса с липсата на актуални оценки за приемна грижа на всички деца. Изразена беше хипотезата, че е разпоредено на приемните родители да се дават само деца, на които предстои осиновяване или деца с увреждания, а останалите да се настаняват в новите центрове, с които се подменят домовете. Последва реакция от АСП, че това не е вярно, че няма такова разпореждане. Според държавните експерти, няма настанявания, защото приемните родителите имат претенции и заявяват определени профили. В следствие на този разговор Иванка Шалапатова разпореди да се вземат мерки, като се завиши контрола над работата на социалните работници и се прави анализ на отказите наприемните родители.

4. Дългото напасване на децата. Договорено бе да се спуснат указания към социалните служби там, където е възможно, сроковете за напасване да се съкращават и да се ползва опцията „до… месеца.“

5. Забавената издръжка на децата. Ръководството на МТСП не знаеше защо тези плащания се третират като помощи, след като не са. Експертите бяха възмутени и за това, че на места социалните работници искат молби-декларации за получаването на издръжката като помощ. Заместник-министър Шалапатова разпореди да се извърши проверка каква е причината тези средства да не се изплащат в рамките на текущия месец, като това да стане и за помощите за деца. Получихме обещание за това, че ако няма някаква сериозна пречка, тази практика за забавянето на издръжката ще бъде променена.