Повече от 20 приемни семейства от Хасково, Димитровград и региона, заедно със социалните работници от екипите по приемна грижа на областно ниво, участваха в среща за предизвикателствата в приемната грижа, организирана от Националната асоциация за приемна грижа. Срещата се проведе с участието на заместник-кмета по хуманитарните дейности на общината Милена Трендафилова, а от страна на Националната асоциация за приемна грижа участваха Александър Миланов, член на Управителния съвет на асоциацията и Вера Колешева, супервайзор и член на екипа от специалисти, пряко помагащи на приемните родители у нас.

“Приемната грижа в България дава началото си от Хасково и Пловдив преди 19 години, благодарение на инициативността на фондация “За Нашите Деца”. Историческото развитие на приемната грижа и традициите се виждат и сега – радвам се да видя толкова сплотени, емоционално ангажирани и приемни родители и техните специалисти.”, коментира Александър Миланов. Той представи областния модел за приемна грижа, който стартира през ноември година. Според разчетите на Консултативния експертен съвет по проекта “Приеми ме 2015” на Агенцията за социално подпомагане, в чието управление участва и НАПГ, 10 социални работници и техните ръководители ще подкрепят повече от 120 приемни семейства на областно ниво.

В рамките на срещата бяха дискутирани проблеми, свързани с приемната грижа, както и предложенията на НАПГ за подобряването на тази обществена грижа за деца. НАПГ представи идеята си за образователен ценз или минимално завършен клас от средното образование, както и поставянето на възрастови ограничения за кандидатите за приемни родители. Обсъдени бяха и настояванията на НАПГ за повече социална сигурност за приемните родители чрез въвеждането и регламентирането на трудови договори. Приемните родители изразиха своето мнение за професионализацията на приемната грижа, в частност грижата за новородени и малки деца, деца с увреждания, деца в конфликт със закона. “Трябва да сме наясно, че приемната грижа е задача на всички и в нея всеки има важна роля. По тази причина насърчаването на диалога и отношенията между социалните работници и приемните родители е много важно, още повече, че е в интерес на децата и техните семейства.”, коментира Вера Колешева от НАПГ. НАПГ подкрепи част от предложенията за промяна в Семейния кодекс, регламентиращи осиновяването, както и въвеждането на качество в приемната грижа, което се цели с прилагането на европейския проект “Приеми ме 2015”.

В края на срещата беше представен и най-новият координатор на НАПГ – Таня Ганева, която е приемен родител и ще отговаря за дейностите на асоциацията на територията на област Хасково.