Категория:

НАПГ ще развива знанията и уменията на координаторите си чрез програма за вътрешни обучения. В програмата ще се включат координаторите от областите София, Варна, Добрич, Стара Загора, Силистра, Търговище, Плевен, Смолян, Видин.

Програмата има за цел да надгради познанията на координаторите на асоциацията в областта на детското развитие и организационното управление. В рамките на програмата приемните родители, които координират дейността на НАПГ в регионите, ще преминат през модули за детското развитие, управлението на случаи в социалната работа, методите и техниките за обучение на възрастни, работа с групи, презентационни умения, умения за водене на срещи и посредничество. Чрез обучителната програма координаторите на НАПГ ще развият компетенциите си и ще бъдат още по-ефективни в работата си на регионално ниво.

Обучителната програма ще се води от Вера Колешева, специалист по обучения и супервизия в социалната работа с деца и семейства. Вера Колешева има дългогодишен опит в управлението на социални услуги, включително и в развитието на приемната грижа у нас. В момента Вера Колешева заема позицията сътрудник „Обучения и развитие“ в британската неправителствена организация „Лумос“.