Младежи от приемни семейства, приемни родители, социални работници и специалисти по приемна грижа имат възможността да участват в поредната национална годишна среща по приемна грижа, която се организира от НАПГ с подкрепата на водещия телеком Мтел. Срещата ще се проведе от 29 до 31 октомври 2015 година в гр. София, като акценти в срещата ще бъдат проблемите, възможните решения и развитието на приемната грижа у нас. Националната асоциация за приемна грижа кани потенциални говорители (презентатори), които искат да представят своята гледна точка по темата на конференцията.

Приемни родители, които не са членове на асоциацията за приемна грижа, могат да участват в срещата, като покрият разходите си за транспорт и нощувки. Социални работници от екипите по приемна грижа, отделите за закрила на детето или такива, които работят за нестопански организации, имат възможност да се включат в срещата за собствена сметка.