Националната асоциация за приемна грижа организира Национална среща за проблемите на осиновяването от приемна грижа.

Срещата ще се проведе от на 18 и 19 септември 2014 година (четвъртък и петък) в гр. Търговище в конферентната зала на х-л „Тера Европа“.

За участие в срещата са поканени поканени приемни родители, специалисти, експерти от различните заинтересовани страни. Срещата ще има обучителен и експертен характер.

В първия ден ще се постави фокус върху преживяването на децата от раздялата с приемните родители и напасването с новото семейство, както и върху очакванията на родителите от осиновяването. Двете работни сесии ще се водят от психолог с опит в пряката работа с осиновени деца и университетски преподавател по социална работа.

Вторият ден ще бъде посветен на правната рамка на осиновяването и прилагането на стандартите, свързани с международното и националното осиновяване. Модератор на форума ще бъде представител на НАПГ.

НАПГ няма да покрива разходи за транспорт и нощувки на участниците от страната.

Желаещите да участват във форума трябва да потвърдят участието си на тел. 0879 279 281.

ПРОЕКТ!

П Р О Г Р А М А

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОСИНОВЯВАНЕТО ОТ ПРИЕМНА ГРИЖА

Гр. Търговище, х-л „Тера Европа“

18 – 19 септември 2014 г.

18 септември 2014 г., четвъртък

 

14.00Откриване.

Светлозар Русев, член на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа

14.15Детето в осиновителния процес – отвъд административните правила и норми или за реалните преживявания на детето.

Владимир Иванов – психолог, приемен родител

15.30Кафе-пауза
16.00Потребността да си родител – емоциите на родното семейство, приемните родители и осиновителите.

Вера Колешева – експерт по приемна грижа и осиновяване, „Лумос“ – България

19 септември 2014 г., петък

 

09.30Националното осиновяване от приемна грижа – предизвикателства, решения, правила.

Дискусия.

Агенция за социално подпомагане

11.30Кафе – пауза
12.00Международното осиновяване – норми, координация, ефекти, проблеми.

Дискусия.

Агенция за социално подпомагане, Министерство на правосъдието

13.30Приключване на срещата и обобщаване на резултататите.