Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която работи за интересите на децата, лишени от родителска грижа, както и за гарантирането на правата на децата, настанени в приемни семейства. В последните години с тревога отбелязваме, че в страната съществува феномен – в утвърдени приемни семейства не се настаняват с години деца, като броят на т. нар. “празни” приемни семейства с всяка изминала година драстично се увеличава. В същото време стартира европейски проект, който трябва да доразвие приемната грижа, според който трябва да се увеличи броят на приемните родители, а общинските екипи по приемна грижа да обучат нови приемни семейства. Парадоксът се изразява в това, че има приемни родители, при които няма настанени деца, а в същото време се подготвя утвърждаване и одобрение на нови приемни семейства.

 Националната асоциация за приемна грижа организира

РАБОТНА СРЕЩА

“ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА БЕЗ НАСТАНЕНИ ДЕЦА – КОГО ГО Е ГРИЖА ЗА ПРИЕМНАТА ГРИЖА?” 

Кога: 27 април 2016 г., сряда 

Продължителност: 14.00 часа – 16.00 часа

Място: Център по приемна грижа на НАПГ (гр. София, ул. Стефан Караджа 24, ет. 2, офис 7, преди входа на Сатиричния театър)

Модератор: Вера Колешева, фондация “Лумос”. Вера Колешева е експерт по приемна грижа и осиновяване. Работила е с биологични, приемни, осиновителни семейства. През последните години от професионалната й история е ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата.

Ако искате да представите своята гледна точка с презентация в рамките на 15 минути, моля да заявите своя интерес на е-mail: info@napg.eu  

Ако искате да сте участник в събитието, моля да потвърдите присъствието си до 20 април 2016 г. на тел. 0879 279 281 или на електронна поща: info@napg.eu