Категория:

След известно прекъсване, Националната асоциация за приемна грижа поднови членството си в Международната организация за приемна грижа (IFCO). Членският номер на НАПГ е 8108.

НАПГ винаги е била част от световното семейство на приемните родители. В устава на НАПГ (чл. 2) е записано, че сдружението възприема ценностите, принципите и целите на Международната организация за приемна грижа със седалище в Лондон (International Foster Care Organization –IFCO). Освен това, под лидерството на фондация „За Нашите Деца“ и с партньорството на нашата организация, през 2012 година в България се проведе световна конференция по приемна грижа, организирана от IFCO.

„Гордея се, че отново се присъединяваме към Международната организация по приемна грижа. За нас, като млада организация, е важно да имаме приятели и партньори, с които да се справяме с предизвикателствата на приемната грижа.“, коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.

Международната организация по приемна грижа (IFCO) е световна мрежа, посветена изцяло на насърчаването и подкрепата на семейството въз основа на приемната грижа в целия свят. Членството в организацията е доброволно, като задачата на IFCO е да осигури платформа диалог и споделяне на млади хора под приемна грижа, приемни родители, социални работници, преподаватели, научни работници, доброволци, медии, политици, които искат да осъществяват контакти и да обменят информация в световен мащаб. IFCO напълно подкрепя неотдавна приетото законодателство на ООН за децата, където се казва, че всички деца имат право на семейство. Ролята на IFCO е да осигурява възможност за обмен на информация чрез конференции, консултации и работа в мрежа и др.